دسته بندی: پژوهش‌ها و مقالات

بررسی تحلیلی و نحوه محاسبه قیمت و اختلاف فاحش در ارزیابی ها

            دکتر محمد مسعود  علیزاده خرازی کارشناس رسمی دادگستری عضو شورای عالی مقدمه:  دو امر مهم و چالشی در کارشناسی رسمی از ابتدای تشکیل آن در سال ۱۳۱۷ تا به امروز موضوع اطاله دادرسی و اختلاف فاحش در رابطه با ارائه نظریه کارشناسی رسمی می

ادامه مطلب »

تاثیر اراده باطنی و ظاهری در تشکیل و تفسیر قراردادها

  دکتر عزیز امن الهی معاون قضایی دادگستری استان آذربایجان شرقی قسمت دوم نظریه حاکمیت اراده باطنی در مقابل نظریه حاکمیت اراده ظاهری در تشکیل و تفسیر قراردادها؛ نظریه حاکمیت اراده باطنی وجود دارد که در حدود هدف تحقیق حاضر، به بررسی آن می پردازیم.   پیروان حاکمیت اراده و فرد

ادامه مطلب »