شماره نامهتاریخ ایجاد نامهعنوان نامهکارشناس ارسال کنندهمتن نامهکارشناس مربوطه
4ژوئن 19, 20221میرمصطفی ناظمی قره باغ

جزئیات نامه نگاری و اصول و قواعد این کار فراتر از آن است که در یک درس بتوان به همه‌ی لطایف و ظرایف آن پرداخت. برای نوشتن نامه اداری، بهترین کار این است که چند نمونه نامه اداری را از بایگانی شرکت‌تان بردارید و ویژگی‌ها و چارچوب‌های آن‌ها را ببینید.

بنابراین درس حاضر را صرفاً به عنوان یک نقطه‌ی شروع در نظر بگیرید. ما این درس را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم که پس از خواندن آن، شما بتوانید نمونه نامه های اداری شرکت خود را بهتر درک، تحلیل و تقلید کنید.
اهمیت نامه و نامه نگاری

کسانی که به تازگی کار سازمانی را آغاز کرده‌اند،‌ گاهی از این‌که برای هر کاری و هر اقدامی باید نامه بنویسند، آزرده می‌شوند.

در شرکت‌ها و سازمان‌ها، از یک درخواست وام ساده تا کارهای پیچیده‌ای مثل حل و فصل نارضایتی مشتری یا کارفرما با نامه و نامه نگاری انجام می‌شود. کارهایی که به نظر می‌رسد بسیاری از آن‌ها را می‌توان در قالب گفتگوی شفاهی حضوری یا تلفنی هم انجام داد.

اما نباید فراموش کنید که قرن‌ها تجربه باعث شده که سازمان‌ها، نامه را به عنوان یک «ابزار ارتباطی» بپذیرند و با آن خو بگیرند.

نامه‌ها مانند حافظه‌ی یک سازمان عمل می‌کنند و باعث می‌شوند که مسیر رویدادها و تصمیم‌ها و اقدام‌ها، ثبت و ضبط شود. در بحث‌ها و اختلاف‌نظرها، نامه‌ها قابل استناد هستند و حتی در مراجعه به مراجع حقوقی برای شکایت و حل اختلاف هم، نامه‌ها و مکاتبات میان طرفین، نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

پس باید همیشه در نگارش نامه وسواس داشته باشید. هر نامه‌ای می‌تواند روزی به عنوان یک سند به حمایت از شما برخیزد و یا به عنوان سندی بر ضد شما مورد استفاده قرار گیرد.
نامه داخلی در مقابل نامه‌های بیرونی

نامه‌ها را در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان به دو دسته‌ی داخلی و بیرونی تقسیم کرد. نامه‌های داخلی نامه‌هایی هستند که بین افراد و واحدهای مختلف داخل یک سازمان رد و بدل می‌شوند.

نامه‌های بیرونی، به یک سازم

حسین مظفّری
3آوریل 16, 2022تعیین ساعتکارشناس تستی 1

سلام

admin
2آوریل 14, 2022عنوان تستی

یک نامه آزمایشی می باشد

مدیریت سایت
1آوریل 14, 2022بت سشیاadmin

ب شتنسیابشنتسیاب تنشسایب نتشسا بتنشسایبتنسشایب تنسش نسیش تنسشاتاسشیل بسشیلبتساشلبساشل اتسشلسشل تاسشلب اتسشل بتشسب

کارشناس تستی 1
شماره نامهتاریخ ایجاد نامهعنوان نامهکارشناس ارسال کنندهمتن نامهکارشناس مربوطه