دسته بندی: Uncategorized

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

قانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده ۱ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند. ماده ۲ ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس

ادامه مطلب »

آئین نامه اجرایی کارشناسان رسمی دادگستری

  آئین نامه اجرایی قانون مصوب 1382/02/07 هیأت وزیران فصل اول         کــــــلــــــیــــــات ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:      الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».      ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».      ج ـ شورای عالی: «شورای

ادامه مطلب »

تعرفه مصوب ریاست قوه قضائیه

مصوبه شماره ۱۰۰/۲۲۸۰۰۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه قضاییه در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/01/1379 و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان

ادامه مطلب »