برگزاری دوره آموزشی “نکاتی در مورد خاک و گودبرداری”مدرسین دکتر سیدحمید لاجوردی و مهندس ابوالقاسم معزی