محاسبه دستمزد کارشناسی

مبلغ را در کادر زیر به صورت ریال وارد نمایید

حق الزحمه کارشناسی (تکنفره):
حق الزحمه کارشناسی (هیئتی):
حق الزحمه تعیین اجاره بها (تکنفره و هیئتی):