درباره کانون

اگرچه استفاده از آگاهی، دانایی و توانایی اهل خبره در تشخیص حقیقت و اثبات دعاوی و قضاوت عادلانه در امور جاری به قدمت تاریخ ایران و ظهور اسلام و حکومت­های اسلامی برمی­گردد، لیکن قانون خاص کارشناسان رسمی دادگستری و استفاده از توان و تخصص و خبرویت کارشناسان به صورت گسترده در بهمن­ ماه سال 1317 و در 30 ماده به تصویب مجلس شورای ملّی وقت رسید و سپس در سال­های 1338 و 1339 پس از بازنگری اصلاحاتی در آن صورت گرفت.

در مهرماه سال 1343 برای تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات کانون کارشناسان تعدادی از سوی کارشناسان به عنوان «هیأت منتخب» تعیین و سرانجام در مهرماه سال 1357 اساسنامه کانون کارشناسان در 28 ماده و 6 تبصره در مجمع عمومی هیأت کارشناسان تصویب و اعضاء هیئت مدیره کانون تعیین گردیدند و تحت شماره 1523 مورخ 1357/01/07 در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده است.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم در اسفندماه سال 1382 با تعداد 31 نفر کارشناس در 7 رشته تخصصی تأسیس و با برگزاری اولین دوره انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره و سایر ارکان کانون، فعالیت خود را به عنوان کانون مستقل آغاز نمود، از زمان تشکیل کانون تا هنگام چاپ کتاب تعداد کارشناسانی که موفق به اخذ پروانه کارشناسی شده ­اند و پروانه آنان دارای اعتبار می­باشد 177 نفر در 33 رشته تخصصی می­باشند و تعداد …… نفر کارآموز در حال گذراندن دوره کارآموزی می­باشند که در آینده به جمع کارشناسان این کانون اضافه می­گردند ضمناً این کانون به منظور تأمین کارشناسان رسمی در رشته مورد تقاضای محاکم قضایی استان اقدامات لازم را به عمل آورده و مراحل قانونی جذب آنها را در دست اقدام دارد.