درباره کانون

اگرچه استفاده از آگاهی، دانایی و توانایی اهل خبره در تشخیص حقیقت و اثبات دعاوی و قضاوت عادلانه در امور جاری به قدمت تاریخ ایران و ظهور اسلام و حکومت­های اسلامی برمی­گردد، لیکن قانون خاص کارشناسان رسمی دادگستری و استفاده از توان و تخصص و خبرویت کارشناسان به صورت گسترده در بهمن­ ماه سال 1317 و در 30 ماده به تصویب مجلس شورای ملّی وقت رسید و سپس در سال­های 1338 و 1339 پس از بازنگری اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در مهرماه سال 1343 برای تهیه و تدوین اساسنامه و تشکیلات کانون کارشناسان تعدادی از سوی کارشناسان به عنوان «هیأت منتخب» تعیین و سرانجام در مهرماه سال 1357 اساسنامه کانون کارشناسان در 28 ماده و 6 تبصره در مجمع عمومی هیأت کارشناسان تصویب و اعضاء هیئت مدیره کانون تعیین گردیدند و تحت شماره 1523 مورخ 1357/01/07 در اداره ثبت شرکت­ها به ثبت رسیده است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم در اسفندماه سال 1382 با تعداد 31 نفر کارشناس در 7 رشته تخصصی تأسیس و با برگزاری اولین دوره انتخابات و تعیین اعضای هیئت مدیره و سایر ارکان کانون، فعالیت خود را به عنوان کانون مستقل آغاز نمود، هم اکنون این کانون دارای  276 کارشناس در 39 رشته تخصصی می­باشند و تعداد 28 نفر کارآموز در حال گذراندن دوره کارآموزی می­باشند که در آینده به جمع کارشناسان این کانون اضافه می­گردند ضمناً این کانون به منظور تأمین کارشناسان رسمی در رشته مورد تقاضای محاکم قضایی استان اقدامات لازم را به عمل آورده و مراحل قانونی جذب آنها را در دست اقدام دارد. در این راستا با بصورت سراسری کانون استانها بصورت مستقل در هر استان اقدام به برگزاری آزمون جذب کارشناس رسمی دادگستری زیر نظر سازمان سنجش کشور در سالهای 1398 و 1400 نموده است.